Bestuur

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie.
Ze geeft leiding aan de organisatie en stuurt het proces van samenwerking tussen
vrijwilligers en personeel, gericht op het realiseren van de doelstelling.
Gemeenschapshuis ’t Erf wordt beheerd door de Stichting Gemeenschapshuis Egchel.

Het bestuur van deze stichting bestaat uit:
Germa Beurskens – Voorzitter
Miriam Manders – Vice voorzitter
Margot Findhammer – Penningmeester
Robin van Duren – Secretariaat

Resie Kempen – PR 

De gebruikers van gemeenschapshuis ’t Erf vormen de kern van het bestaansrecht.
Zij zorgen voor een leefbaar, gezellig en bruisend Egchel.