privacybeleid

Gemeenschapshuis ‘t Erf respecteert je privacy. Niet vanwege de wet, maar omdat we net zoveel waarde hechten aan privacy als jij. Daarom gaan we zorgvuldig om met je gegevens.

In ons privacybeleid bestaat uit:

 • Welke persoonsgegevens we gebruiken
 • Wat we doen met jouw persoonsgegevens
 • Met wie we je gegevens delen
 • Een toelichting op de rechten die je hebt wanneer het gaat om je persoonsgegevens
 • Hoe je contact met ons kunt opnemen over privacy
 • Procedure voor het melden van datalekken

We nemen je privacy serieus – ons beleid:

Bij iedere keuze die we maken, nemen we maatregelen om je privacy zo goed mogelijk te beschermen.

 • Er verandert niets aan hoe wij met je gegevens omgaan
 • We verzamelen geen gegevens die wij niet nodig hebben
 • Alleen wij beschikken over de gegevens die jij aan ons hebt verstrekt

De coördinatie van ons privacybeleid is in handen van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) Robin van Duren en voorzitter Germa Beurskens.

Je gegevens zijn veilig bij ons

De inhoud van je gesprekken, berichten of databestanden blijft geheim. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden.

Je houdt controle over je gegevens

De gegevens die we over je vastleggen en verwerken, zijn van jou. En jij hebt én houdt controle over die gegevens. Gegevens kun je laten aanpassen of zelfs laten verwijderen.

We houden je op de hoogte

Als we ons privacybeleid wijzigen, passen we dit aan op onze website en brengen we je op de hoogte.

Pivacy-incidenten

Online kun je allerlei gegevens opslaan. Praktisch, want zo heb je overal toegang tot bijvoorbeeld foto’s, e-mails en documenten. Dit gemak heeft een keerzijde. Als deze informatie in verkeerde handen terechtkomt, is identiteitsfraude of inbreuk op je privacy mogelijk. Daarom zoeken we continu naar een goede balans tussen gebruikersgemak en veiligheid.

Melding

Mocht er bij ons onverwacht iets niet goed gaan met de bescherming van je persoonsgegevens, dan melden we dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als dit privacy-incident voor jou ongunstige gevolgen heeft, hoor je dat zo snel mogelijk.

We informeren je over wat we gaan doen om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Wie is er verantwoordelijk?

De verantwoordelijke voor het verzamelen, beveiligen en gebruiken van je gegevens is

Gemeenschapshuis ‘t Erf
Kapelaan Nausstraat 5
5987 AR  Egchel

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn alle gegevens die zijn te herleiden tot een natuurlijk persoon. Denk daarbij aan naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Gegevens verzamelen

We verzamelen gegevens over wie je bent: je persoonsgegevens. We bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Wat we doen met je gegevens

We verzamelen je gegevens niet zomaar. Dat mag ook niet. Alle gegevens verzamelen we met een bepaald doel:

 • We leveren een dienst
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Contact met vrijwilligers
 • Facturatie
 • Marketing, Public Relations
 • Contact met gemeenschapshuis ’t Erf
 • Website

Wat we doen om je gegevens te beveiligen

Om je gegevens te beschermen, nemen we grondige veiligheidsmaatregelen, zoals: Het scannen van onze netwerkinfrastructuur op virussen, schadelijke software en inbraakpogingen.

Je rechten op een rij

Je gegevens zijn van jou. En daarom heb je natuurlijk bepaalde rechten.
We mogen je gegevens onder voorwaarden verzamelen en bewerken. Dat is in de wet geregeld.
Je hebt het recht om:

 • Te zien welke gegevens we met welk doel verzamelen
 • Verkeerde gegevens te verbeteren
 • Gegevens te laten verwijderen

Inzage

Je hebt het recht om de gegevens die we van je hebben in te zien. Daarom kun je een overzicht bij ons opvragen van de gegevens die we verzamelen. Met welk doel we dat doen en met welk soort organisaties we die gegevens delen.

Foutieve gegevens aanpassen

Als we je gegevens verkeerd hebben opgeslagen, kun je dit melden en deze gegevens laten wijzigen. Zo help je ons om alles zo compleet en correct mogelijk te houden.

Gegevens laten verwijderen

In bepaalde gevallen mag je ons vragen om je gegevens te verwijderen. Je kunt een verzoek doen om je gegevens te verwijderen als:

 • We de gegevens die we van je hebben verzameld niet langer nodig hebben
 • Je de toestemming intrekt om bepaalde gegevens te verwerken
 • Je een specifieke reden hebt om bepaalde gegevens te laten wissen
 • Je jonger bent dan 16 jaar en de gegevens zijn verzameld via een website
 • De gegevens zijn verzameld voor PR
 • Als je vindt dat we de gegevens niet mogen bewaren

Toch bewaren

We kunnen niet altijd aan je verzoek voldoen, als we een goede reden hebben om je gegevens nog te bewaren. Bijvoorbeeld als:

We wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren
Als we je verzoek om gegevens te verwijderen afwijzen, laten we je altijd weten waarom.

Bezwaar tegen gebruik van gegevens

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens als:

 • Je niet wilt dat we je gegevens voor PR gebruiken
 • De gegevens niet (meer) voor een doel worden verwerkt waarvoor ze verzameld zijn

Toch verwerken

We kunnen niet altijd aan je verzoek voldoen, als we een goede reden hebben om je gegevens nog te verwerken. Bijvoorbeeld als:

 • We een goede grond hebben om de gegevens nog te verwerken
 • Wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren

Voor vragen kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres:

secretaris@heterfegchel.nl

Wij ontvangen u graag in ‘t ERF