privacyverklaring

Gemeenschapshuis ‘t Erf verwerkt persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen uit de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van Gemeenschapshuis ’t Erf alsmede het kenbaar maken en organiseren van activiteiten uit ons programma.

We nemen je privacy serieus – onze verklaring:

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum (medewerkers in dienst)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • IBAN

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitbesteden van werkzaamheden ten behoeve van de exploitatie, bijvoorbeeld het verzorgen van de facturatie door een administratiekantoor. Persoonsgegevens worden dan verstrekt onder voorwaarde van vertrouwelijke behandeling. In alle overige gevallen worden persoonsgegevens uitsluitend na toestemming van de betreffende persoon aan derden ter hand gesteld. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens tegen te gaan.

De persoonsgegevens worden bewaard op een beveiligde NAS server met SSL-certificaat, dan wel op een met wachtwoord en viruspakket beveiligde p.c.

De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die daartoe zijn aangewezen. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. De verzameling van persoonsgegevens wordt beperkt tot het hoogstnoodzakelijke.

Onze website maakt gebruik van google analytics.

Voor vragen kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres:

secretaris@heterfegchel.nl

Wij ontvangen u graag in ‘t ERF